СПАДЩИНА

Відкрити спадкову справу

Документи, що необхідні для відкриття спадкової справи:

 1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу спадкоємця.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) спадкоємця.
 3. Документи, що підтверджують родинні відносини з померлою особою (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо).
 4. Свідоцтво про смерть.
 5. Будинкова книга або довідка уповноваженого органу про те, де померлий/померла був/була зареєстрований/зареєстрована на момент смерті з переліком осіб, які були зареєстровані разом з померлим/померлою.
 6. Заповіт (у разі наявності).
 7. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) померлого/померлої (у разі наявності).

Більше інформації про спадщину

Отримати свідоцтво про право на спадщину

Документи, необхідні для отримання свідоцтва про права на спадщину:

 1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу спадкоємця.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) спадкоємця.
 3. Документи, що підтверджують родинні відносини з померлою особою (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо).
 4. Документи, що підтверджують право власності на майно, яке успадковується (свідоцтво про право власності, цивільно-правовий договір, свідоцтво про право на спадщину за законом або за заповітом тощо).
 5. Заповіт (оригінал або дублікат) у разі його наявності.
 6. Експертна оцінка майна, що успадковується (у разі виникнення податкових зобов’язань у спадкоємця при спадкуванні).
 7. Технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна, що успадковується (квартира, житловий, садовий, дачний  будинок, гараж, нежитлове приміщення тощо).
 8. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку ( у разі спадкування земельної ділянки).

Більше інформації про спадщину

Отримати свідоцтво про право власності на частку у спільному майні подружжя

Документи, необхідні для отримання свідоцтва про право на частку у спільному майні подружжя:

 1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу члена подружжя, який /яка є живим / живою.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) члена подружжя, який /яка є живим / живою.
 3. Свідоцтво про смерть одного з членів подружжя.
 4. Свідоцтво про шлюб.
 5. Документи, що підтверджують право власності подружжя на майно (договір, свідоцтво тощо).

Скласти заповіт

Документи, що необхідні для складення заповіту:

 1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка має намір скласти заповіт.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) особи, яка має намір скласти заповіт.
 3. Відомості про особу, на ім’я якої складається заповіт – прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, родинні відносини (зазначаються зі слів особи, яка складає заповіт).
 4. Відомості про майно, яке зазначається в заповіті (зазначаються зі слів особи, яка складає заповіт).

*Нотаріус посвідчує заповіти фізичних осіб з повною цивільною дієздатністю.

Заповіт можна скласти лише особисто. Складення заповіту через представників не допускається!

При посвідченні заповіту від особи, яка складає заповіт не вимагається подання доказів, які підтверджують її право на майно, що заповідається.

Більше інформації про заповіт

Заголовок спойлера
Вміст спойлера

ДОГОВОРИ

Купівля-продаж нерухомого майна

Документи, що необхідні для укладення договору купівлі-продажу нерухомості:

 1. Документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно (цивільно-правовий договір, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину за законом або за заповітом, свідоцтво про право власності на частку у спільному майні подружжя тощо).
 2. Експертна оцінка нерухомого майна (дійсна 6 місяців).
 3.  Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (для договорів купівлі-продажу земельної ділянки – дійсний 3 місяці).
 4. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу продавця.
 5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) продавця.
 6. Згода подружжя продавця на укладення договору купівлі-продажу, якщо нерухомість була набута в період перебування у шлюбі (крім подарованого, успадкованого, набутого до шлюбу, набутого шляхом приватизації).
 7. Свідоцтво про шлюб продавця (надається, коли на укладення договору купівлі-продажу необхідна згода подружжя продавця).
 8. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу покупця.
 9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) покупця.
 10. Згода подружжя покупця на укладення договору купівлі-продажу, якщо нерухомість  придбавається за спільні кошти подружжя.
 11. Свідоцтво про шлюб покупця (надається, коли на укладення договору купівлі-продажу необхідна згода подружжя покупця).
 12. Якщо у житловому будинку/квартирі зареєстровані малолітні /неповнолітні діти або обмежено дієздатні / недієздатні особи або ж коли такі особи є власниками / співвласниками нерухомого майна, яке відчужується – необхідна згода органу опіки-піклування.

Більше інформації про купівлю-продаж нерухомості

Дарування

Документи, що необхідні для договору дарування:

 1. Документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно (цивільно-правовий договір, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину за законом або за заповітом, свідоцтво про право власності на частку у спільному майні подружжя тощо).
 2. Експертна оцінка нерухомого майна (дійсна 6 місяців) у разі виникнення податкових зобов’язань в обдаровуваного.
 3.  Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (для договорів дарування земельної ділянки – дійсний 3 місяці).
 4. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу дарувальника.
 5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) дарувальника.
 6. Згода подружжя дарувальника на укладення договору дарування, якщо нерухомість була набута в період перебування у шлюбі (крім подарованого, успадкованого, набутого до шлюбу, набутого шляхом приватизації).
 7. Свідоцтво про шлюб дарувальника (надається, коли на укладення договору дарування необхідна згода подружжя дарувальника).
 8. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу обдаровуваного.
 9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) обдаровуваного.
 10. Якщо у житловому будинку/квартирі зареєстровані малолітні /неповнолітні діти або обмежено дієздатні / недієздатні особи або ж коли такі особи є власниками / співвласниками нерухомого майна, яке відчужується, або ж таким особам дарується нерухоме майно – необхідна згода органу опіки-піклування.

Більше інформації про дарування

Довічного утримання (догляду)

За договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

Сторони Договору – відчужувач та набувач.

Документи, що необхідні для договору довічного утримання (догляду).

 1. Документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно (цивільно-правовий договір, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину за законом або за заповітом, свідоцтво про право власності на частку у спільному майні подружжя тощо).
 2. Експертна оцінка нерухомого майна (дійсна 6 місяців).
 3.  Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (дійсний 3 місяці) (якщо предметом договору довічного утримання є земельна ділянка).
 4. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу відчужувача.
 5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) відчужувача.
 6. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу набувача.
 7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) набувача.
 8. Якщо у житловому будинку/квартирі, яка є предметом договору довічного утримання, зареєстровані малолітні /неповнолітні діти або обмежено дієздатні / недієздатні особи – необхідна згода органу опіки-піклування.

*  Набувач не має права до смерті відчужувача продавати, дарувати, міняти майно, передане за договором довічного утримання (догляду), укладати щодо нього договір застави, передавати його у власність іншій особі на підставі іншого правочину.

    При посвідченні договору довічного утримання (догляду) на майно, яке є предметом даного договору, нотаріусом накладається заборона його відчуження.

Іпотека

Документи, що необхідні для укладення договору іпотеки :

 1. Документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно, яке передається в іпотеку (цивільно-правовий договір, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину за законом або за заповітом, свідоцтво про право власності на частку у спільному майні подружжя тощо).
 2. Документ, що підтверджує виникнення основного зобов’язання (договір позики, кредитний договір тощо).
 3. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, якщо предметом договору іпотеки є земельна ділянка (дійсний 3 місяці).
 4. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка передає майно в іпотеку (іпотекодавця).
 5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) особи, яка передає майно в іпотеку (іпотекодавця).
 6. Згода подружжя особи, яка передає майно в іпотеку (іпотекодавця), якщо нерухоме майно, яке є предметом договору іпотеки, набуте в період перебування у шлюбі (крім подарованого, успадкованого, набутого до шлюбу, набутого шляхом приватизації).
 7. Свідоцтво про шлюб особи, яка передає майно в іпотеку (іпотекодавця).
 8. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка приймає майно в іпотеку (іпотекодержателя).
 9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) особи, яка приймає майно в іпотеку (іпотекодержателя).
 10. Згода подружжя іпотекодержателя на укладення договору іпотеки.
 11. Свідоцтво про шлюб особи, яка приймає майно в іпотеку (іпотекодержателя).
 12. Якщо у житловому будинку/квартирі, яка є предметом договору іпотеки, зареєстровані малолітні /неповнолітні діти або обмежено дієздатні / недієздатні особи – необхідна згода органу опіки-піклування.

* Якщо  стороною договору є юридична особа, то подаються:

 • установчі документи юридичної особи;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу представника такої юридичної особи;
 • документ, що підтверджує повноваження представника юридичної особи.

Шлюбний договір

Шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям.

Шлюбний договір підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню!

Документи, що необхідні для шлюбного договору:

 1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу чоловіка (нареченого).
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) чоловіка (нареченого).
 3. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу дружини (нареченої).
 4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) дружини (нареченої).
 5. Свідоцтво про шлюб (якщо шлюбний договір укладається подружжям).
 6. Документ, що підтверджує подачу особами заяви про реєстрацію шлюбу (якщо шлюбний договір укладається особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу).

* Зверніть, будь ласка, увагу на обов’язковість наявності вклеєних в паспорті фотографій при досягненні особою 25-ти або 45-ти річного віку (за відсутності таких фотографій  паспорт – недійсний!)

Про поділ майна подружжя

Чоловік та дружина мають право укласти між собою договір про поділ майна, яке належить їм на праві спільної сумісної власності (набуте в період шлюбу).

Такий договір укладається незалежно від того чи шлюб зареєстрований чи розірваний.

Документи, що необхідні для укладення договору про поділ майна подружжя:

 1. Документ, що підтверджує право власності на майно, яке предметом даного договору (набуте в період шлюбу).
 2. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, якщо предметом договору  є земельна ділянка (дійсний 3 місяці).
 3. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт тощо), якщо предметом даного договору є транспортний засіб.
 4. Технічний паспорт на будинок, квартиру, гараж, нежитлове приміщення (якщо вони є предметом даного договору).
 5. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу чоловіка.
 6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) чоловіка.
 7. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу дружини.
 8. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) дружини.
 9. Свідоцтво про шлюб (якщо шлюб не розірваний).
 10. Якщо у житловому будинку/квартирі, які є предметом договору, зареєстровані малолітні /неповнолітні діти або обмежено дієздатні / недієздатні особи необхідна згода органу опіки-піклування.

Про визначення місця проживання дитини

 Документи, що необхідні для договору про визначення місця проживання дитини:

 1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу батька.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) батька.
 3. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу матері.
 4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) матері.
 5. Свідоцтво про народження дитини.

* Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до чинного законодавства:

Місце проживання дитини, яка не досягла 10-ти років, визначається за згодою батьків.

Місце проживання дитини, яка досягла 10-ти років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини.

Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла 14-ти років, визначається самою дитиною.

Про участь у вихованні та утриманні дитини

Батьки дитини мають право укласти договір щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини (договір про участь у вихованні та утриманні дитини).

Такий договір  укладається у письмовій формі та підлягає обов’язковому  нотаріальному посвідченню!

 Документи, що необхідні для договору про участь у вихованні та утриманні дитини:

 1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу батька.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) батька.
 3. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу матері.
 4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) матері.
 5. Свідоцтво про народження дитини.

Договір оренди транспортного засобу

Договір найму (оренди) транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню!

Сторони договору: наймодавець (орендодавець) та наймач (орендар).

 Документи, що необхідні для договору найму (оренди) транспортного засобу:

 1. Документ про реєстрацію транспортного засобу (свідоцтво про реєстрацію, технічний паспорт тощо).
 2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу наймодавця (орендодавця).
 3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) наймодавця (орендодавця).
 4. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу наймача (орендаря).
 5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) наймача (орендаря).
 6. Згода подружжя наймодавця (орендодавця) / наймача (орендаря) (якщо транспортний засіб набутий в період шлюбу та/або наймач (орендар) перебуває у шлюбі).
 7. Свідоцтво про шлюб (якщо транспортний засіб набутий в період шлюбу та/або наймач (орендар) перебуває у шлюбі).

* Якщо  стороною договору є юридична особа, то подаються:

 • установчі документи юридичної особи;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу представника такої юридичної особи;
 • документ, що підтверджує повноваження представника юридичної особи.

РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Квартира

Звертаємо Вашу увагу, що державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме здійснюється нотаріусом без вчинення нотаріальних дій  в межах області (м. Львів та Львівська обл.).

Документи, які подаються для державної реєстрації прав власності на квартиру:

 1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
 3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
 4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
 5. Оригінал документа, що підтверджує право власності на квартиру (договір купівлі-продажу, договір дарування, договір довічного утримання (догляду), свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину за законом, свідоцтво про право на спадщину за заповітом, свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя тощо).
 6. Технічний паспорт на квартиру (якщо в документах, що підтверджують право власності на квартиру відсутні технічні характеристики).

*Для державної реєстрації права власності на квартиру, розміщену в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб або у результаті діяльності житлового, житлово-будівельного чи іншого кооперативу подаються документи, передбачені  пунктами 78-80 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#Text

Якщо  заявником  є юридична особа, то подаються:

 • установчі документи юридичної особи;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу представника такої юридичної особи;
 • документ, що підтверджує повноваження представника юридичної особи.

Більше інформації про реєстрацію квартири

Житловий будинок

Звертаємо Вашу увагу, що державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно здійснюється нотаріусом без вчинення нотаріальних дій в межах області (м. Львів та Львівська обл.).
Документи, які подаються для державної реєстрації права власності на житловий будинок:
1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
5. Оригінал документа, що підтверджує право власності на житловий будинок (договір купівлі-продажу, договір дарування, договір довічного утримання (догляду), свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину за законом, свідоцтво про право на спадщину за заповітом, свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя тощо).
6.Технічний паспорт на житловий будинок (якщо в документах, що підтверджують право власності на житловий будинок відсутні його технічні характеристики).

Документи, які подаються для державної реєстрації права власності на новозбудований житловий будинок:
1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
5. Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію житлового будинку (декларація про готовність об’єкта до експлуатації).
6.Технічний паспорт на житловий будинок.
7. Документ, що підтверджує присвоєння житловому будинку адреси (даний документ не вимагається в разі, коли реєстрація права власності здійснюється на житловий будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. В такому випадку в заяві про реєстрацію права власності на житловий будинок обов’язково вказується кадастровий номер даної земельної ділянки).
8. Письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на новозбудований житловий будинок (у разі коли державна реєстрація проводиться щодо житлового будинку, що набувається у спільну часткову власність).
9. Договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяльності).

Документи, які подаються для державної реєстрації права власності на житловий будинок, будівництво якого закінченого до 5 серпня 1992 р.:
1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
5.Технічний паспорт на житловий будинок.
6. Документ, що підтверджує присвоєння житловому будинку адреси (даний документ не вимагається в разі, коли реєстрація права власності здійснюється на житловий будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. В такому випадку в заяві про реєстрацію права власності на житловий будинок обов’язково вказується кадастровий номер даної земельної ділянки).

Документи, які подаються для державної реєстрації права власності на житловий будинок, будівництво якого закінченого до 5 серпня 1992 р. та який розташований на території сільської / селищної / міської ради, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку:
1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
5. Виписка із погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений – сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною установою.
6. Документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким житловий будинком (крім випадку, коли таке речове право зареєстровано в Державному реєстрі прав).
Для здійснення державної реєстрації права власності на зазначений житловий будинок документом, що посвідчує речові права на земельну ділянку під таким житловий будинком, може також вважатися рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність.

Документи, які подаються для державної реєстрації права власності на житловий будинок, створений в результаті поділу (об’єднання) (за наявності технічної можливості такого поділу або об’єднання):
1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
5. Документ, що підтверджує право власності на житловий будинок до поділу/об’єднання (крім випадку коли право власності на житловий будинок до поділу/об’єднання зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно).
6. Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію житлового будинку (декларація про готовність об’єкта до експлуатації), якщо поділ/об’єднання житлового будинку здійснювалися з проведення будівельних робіт, які відповідно до законодавства потребують дозволу на їх проведення.
7. Технічний паспорт на новостворений житловий будинок.
8. Документ, що підтверджує присвоєння житловому будинку адреси.
9. Згода всіх співвласників на проведення поділу/об’єднання якщо житловий будинок до поділу/об’єднання належав особам на праві спільної власності (при цьому право спільної власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу або об’єднання майна, не припиняється).

Документи, які подаються для державної реєстрації права власності на житловий будинок, створений в результаті поділу , виділу в натурі частки житлового будинку, що перебуває у спільній власності, та має наслідком припинення права спільної власності для усіх або одного із співвласників:
1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
5. Договір про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із спільного майна або відповідне рішення суду.
6. Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію житлового будинку (декларація про готовність об’єкта до експлуатації) якщо поділ/виділ в натурі частки житлового будинку здійснювалися з проведення будівельних робіт, які відповідно до законодавства потребують дозволу на їх проведення.
7. Технічний паспорт на новостворений житловий будинок.
8. Документ, що підтверджує присвоєння житловому будинку адреси.
* Якщо заявником є юридична особа, то подаються:
• установчі документи юридичної особи;
• паспорт або інший документ, що посвідчує особу представника такої юридичної особи
• документ, що підтверджує повноваження представника юридичної особи.

Більше інформації про реєстрацію житлового будинку

Садовий / дачний будинок

Звертаємо Вашу увагу, що нотаріуси Львова здійснюють державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно без вчинення нотаріальних дій в межах міста Львова та Львівської області.

Документи, які подаються для державної реєстрації права власності на садовий / дачний  будинок:
1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
5. Оригінал документа, що підтверджує право власності на садовий/дачний будинок (договір купівлі-продажу, договір дарування, договір довічного утримання (догляду), свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину за законом, свідоцтво про право на спадщину за заповітом, свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя тощо).
6.Технічний паспорт на садовий/дачний будинок (якщо в документах, що підтверджують право власності на садовий/дачний будинок відсутні його технічні характеристики).
Документи, які подаються для державної реєстрації права власності на новозбудований садовий /дачний будинок:
1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
5. Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію садового/дачного будинку (декларація про готовність об’єкта до експлуатації).
6.Технічний паспорт на садовий/дачний будинок.
7. Документ, що підтверджує присвоєння садовому/дачному будинку адреси (даний документ не вимагається в разі, коли реєстрація права власності здійснюється на садовий/дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. В такому випадку в заяві про реєстрацію права власності на садовий/дачний будинок обов’язково вказується кадастровий номер даної земельної ділянки).
8. Письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на новозбудований садовий/дачний будинок (у разі коли державна реєстрація проводиться щодо садового/дачного будинку, що набувається у спільну часткову власність).
9. Договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяльності).
Документи, які подаються для державної реєстрації права власності на садовий /дачний будинок, будівництво якого закінченого до 5 серпня 1992 р.:

 1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
  2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
  3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
  4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
  5.Технічний паспорт на садовий/дачний будинок.
  6. Документ, що підтверджує присвоєння садовому/дачному будинку адреси (даний документ не вимагається в разі, коли реєстрація права власності здійснюється на садовий/дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. В такому випадку в заяві про реєстрацію права власності на садовий/дачний будинок обов’язково вказується кадастровий номер даної земельної ділянки).
  Документи, які подаються для державної реєстрації права власності на садовий /дачний будинок, будівництво якого закінченого до 5 серпня 1992 р. та який розташований на території сільської / селищної / міської ради, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку:
  1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
  2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
  3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
  4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
  5. Виписка із погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений – сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною установою.
  6. Документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким садовим/ дачним будинком (крім випадку, коли таке речове право зареєстровано в Державному реєстрі прав).
  Для здійснення державної реєстрації права власності на зазначений садовий/дачний будинок документом, що посвідчує речові права на земельну ділянку під таким садовим/дачним будинком, може також вважатися рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність.

Документи, які подаються для державної реєстрації права власності на садовий / дачний будинок, створений в результаті поділу (об’єднання) (за наявності технічної можливості такого поділу або об’єднання):
1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
5. Документ, що підтверджує право власності на садовий/дачний будинок до поділу/об’єднання (крім випадку коли право власності на садовий/дачний будинок до поділу/об’єднання зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно).
6. Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію садового/дачного будинку (декларація про готовність об’єкта до експлуатації), якщо поділ/об’єднання садового/дачного будинку здійснювалися з проведення будівельних робіт, які відповідно до законодавства потребують дозволу на їх проведення.
7. Технічний паспорт на новостворений садовий/дачний будинок.
8. Документ, що підтверджує присвоєння садовому/дачному будинку адреси.
9. Згода всіх співвласників на проведення поділу/об’єднання якщо садовий/дачний будинок до поділу/об’єднання належав особам на праві спільної власності (при цьому право спільної власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу або об’єднання майна, не припиняється).

Документи, які подаються для державної реєстрації права власності на садовий / дачний будинок, створений в результаті поділу , виділу в натурі частки садового / дачного будинку, що перебуває у спільній власності, та має наслідком припинення права спільної власності для усіх або одного із співвласників:
1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
5. Договір про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із спільного майна або відповідне рішення суду.
6. Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію садового/дачного будинку (декларація про готовність об’єкта до експлуатації) якщо поділ/виділ в натурі частки садового/дачного будинку здійснювалися з проведення будівельних робіт, які відповідно до законодавства потребують дозволу на їх проведення.
7. Технічний паспорт на новостворений садовий/дачний будинок.
8. Документ, що підтверджує присвоєння садовому/дачному будинку адреси.

Для державної реєстрації права власності на окремо розташоване індивідуально визначене нерухоме майно садовий /дачний будинок, будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності дачного, гаражного чи іншого кооперативуподаються:

 1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
 3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
 4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
 5. Документи, передбачені пунктами 41-42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#Text.

 1. Довідка відповідного кооперативу про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі.

* Якщо заявником є юридична особа, то подаються:
• установчі документи юридичної особи;
• паспорт або інший документ, що посвідчує особу представника такої юридичної особи
• документ, що підтверджує повноваження представника юридичної особи.

Більше інформації про реєстрацію садового / дачного будинку

Гараж

Звертаємо Вашу увагу, що державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме здійснюється нотаріусом без вчинення нотаріальних дій в межах області (м. Львів та Львівська обл.).

Документи, які подаються для державної реєстрації прав власності на гараж:

 1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
 3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
 4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
 5. Оригінал документа, що підтверджує право власності на гараж (договір купівлі-продажу, договір дарування, договір довічного утримання (догляду), свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину за законом, свідоцтво про право на спадщину за заповітом, свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя тощо).
 6. Технічний паспорт на гараж (якщо в документах, що підтверджують право власності на гараж відсутні технічні характеристики).

Документи, які подаються для державної реєстрації прав власності на новозбудований гараж:

1.Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.

2.Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.

3.Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.

4.Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.

 1. Документи, передбачені пунктами 41-42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#Text,

Для державної реєстрації права власності на гараж, розміщений в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб або у результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, гаражного чи іншого кооперативу подаються:

 1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
 3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
 4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
 5. Документи, передбачені пунктами 78-80 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#Text

Для державної реєстрації права власності на окремо розташоване індивідуально визначене нерухоме майно (гараж), будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності дачного, гаражного чи іншого кооперативу, подаються:

 1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
 3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.

4.Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.

 1. Документи, передбачені пунктами 41-42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#Text.

 1. Довідка відповідного кооперативу про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі.

*Якщо заявником є юридична особа, то подаються:

 • установчі документи юридичної особи;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу представника такої юридичної особи;
 • документ, що підтверджує повноваження представника юридичної особи.

Земельна ділянка

Документи, які подаються для державної реєстрації права власності на земельну ділянку:
1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
5. Оригінал документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку (договір купівлі-продажу, договір дарування, договір довічного утримання (догляду), свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину за законом, свідоцтво про право на спадщину за заповітом, свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, державний акт про право власності на земельну ділянку, державний акт на право приватної власності на землю, державний акт на право власності на землю тощо).
Документи, які подаються для первинної реєстрації права власності на земельну ділянку:
1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
5. Рішення органу державної влади/ місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність.
Документи, які подаються для державної реєстрації права власності на земельну ділянку, створену в результаті поділу (об’єднання)
1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
5. Документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку до її поділу або об’єднання (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав).

*Звертаємо Вашу увагу, що нотаріуси Львова здійснюють державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно без вчинення нотаріальних дій в межах міста Львова та Львівської області.

Нежитлове приміщення

Звертаємо Вашу увагу, що державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме здійснюється нотаріусом без вчинення нотаріальних дій в межах області (м. Львів та Львівська обл.).

 Документи, які подаються для державної реєстрації прав власності на нежитлове приміщення:

 1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
 3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
 4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
 5. Оригінал документа, що підтверджує право власності на нежитлове приміщення (договір купівлі-продажу, договір дарування, договір довічного утримання (догляду), свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину за законом, свідоцтво про право на спадщину за заповітом, свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя тощо).
 6. Технічний паспорт на нежитлове приміщення (якщо в документах, що підтверджують право власності на нежитлове приміщення відсутні його технічні характеристики).

 Документи, які подаються для державної реєстрації прав власності на новозбудоване нежитлове приміщення:

 1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
 3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
 4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
 5. Документи, передбачені пунктами 41-42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#Text,

Для державної реєстрації права власності на нежитлове приміщення, розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб або у результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, гаражного чи іншого кооперативу подаються:

 1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
 3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
 4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
 5. Документи, передбачені пунктами 78-80 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#Text

 Для державної реєстрації права власності на окремо розташоване індивідуально визначене нерухоме майно (нежитлове приміщення), будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності дачного, гаражного чи іншого кооперативуподаються:

 1. Паспорт або інший документ, який відповідно до чинного законодавства, посвідчує особу заявника (обов’язкова наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-ти річного та 45-річного віку)*.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.
 3. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника (нотаріально посвідчена довіреність, свідоцтво про народження тощо) в разі якщо заява подається не особисто, а представником за довіреністю або законним представником.
 4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.
 5. Документи, передбачені пунктами 41-42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#Text.
 6. Довідка відповідного кооперативу про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі.

*Якщо заявником є юридична особа, то подаються:

 • установчі документи юридичної особи;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу представника такої юридичної особи;
 • документ, що підтверджує повноваження представника юридичної особи.

ІНШІ НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

Довіреність

Довіреність – це документ, що видається однією особою (довірителем) іншій особі (представнику / повіреному) для представництва її інтересів перед іншими особами.

Для нотаріального посвідчення довіреності необхідні такі документи:

 1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу довірителя (особи, яка видає довіреність).
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків довірителя.
 3. Відомості про прізвище, ім’я. по батькові представника / повіреного (особи, якій видається довіреність), а також про його зареєстроване місце проживання.

*Особиста присутність під час посвідчення довіреності обов’язкова лише для довірителя.

Якщо довіреність видається юридичною особою, то обов’язковою є подача статутних документів такої особи, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу представника юридичної особи та документа, що підтверджує його повноваження.

Зверніть увагу, що “генеральна” довіреність на транспортний засіб не є документом. що підтверджує право власності на нього, а лише надає представнику можливість представляти інтереси власника транспортного засобу у відповідних органах (сервісних центрах МВС, митних органах страхових організацій тощо).

Строк, на який видається довіреність не обмежується законодавством, а визначається на власний розсуд, особою яка видає довіреність (довірителем).

Довіреність може бути видана з правом або без права на передоручення представником повноважень іншим особам.

Заява одного з подружжя на купівлю / продаж нерухомого майна / транспортних засобів

Для укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна/транспортних засобів у деяких випадках необхідна згода подружжя, яка викладається у формі заяви із обов’язковим нотаріальним засвідчення справжності підпису на ній (якщо майно, яке продається, набуте в період шлюбу або майно купується за спільні кошти подружжя)

Документи, що необхідні для засвідчення справжності підпису чоловіка / дружини для купівлі / продажу нерухомого майна / транспортних засобів:

 1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу чоловіка/дружини.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) чоловіка/дружини.
 3. Свідоцтво про шлюб.

Заява батька / матері / батьків на виїзд дитини за кордон

Документи, що необхідні для засвідчення справжності підпису батька/матері/обох батьків на виїзд дитини за кордон

 1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу батька/матері/батьків.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) батька/матері/батьків.
 3. Свідоцтво про народження дитини.

* Дитина, яка досягла 16-річного віку, має право самостійно без згоди батьків виїжджати за межі України.

Дублікат нотаріального документа

Зіпсований або втрачений нотаріальний документ можливо відновити у нотаріуса, який посвідчив/видав документ, у формі дубліката.

Дублікат документа має містити весь текст зіпсованого/втраченого документа та відмітку про те, що він має силу оригіналу.

*Дублікат секретного заповіту не видається!

Дублікат довіреності видається лише особі, яка видала довіреність (довірителю)!

Дублікат довіреності представнику не видається!